Электронная библиотека

Братството на черния кинжал

Книга

Дж.Р.Уорд, user - Тъмна любов

- Отлично тренирани вампири воини, които защитават вида си от Обществото на лесърите. В резултат на селек-ция в рамките на расата братята притежават огромна физическа и психи-ческа устойчивост, както и способността за бързо оздравяване. Повечето от тях не са кръвни братя, приемат се официално в братството по пред-ложение на членовете му.

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА PROFILIB © 2012–2017

Генерация страницы: 0.0016 сек
SQL-запросов: 2