Электронная библиотека

Дж.Р.Уорд, user - Тъмна любов

Книга
Авторы: Дж.Р.Уорд, user
Название: Тъмна любов
Жанр: Современная проза
Серия: Братството на черния кинжал
Номер книги в серии: 1
- Отлично тренирани вампири воини, които защитават вида си от Обществото на лесърите. В резултат на селек-ция в рамките на расата братята притежават огромна физическа и психи-ческа устойчивост, както и способността за бързо оздравяване. Повечето от тях не са кръвни братя, приемат се официално в братството по пред-ложение на членовете му. Агресивни, самоуверени и потайни по природа, те съществуват отделно от цивилните вампири и рядко контактуват с представители на другите класи, освен когато трябва да се хранят. За тях се разказват легенди и са на особена почит в света на вампирите.

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА PROFILIB © 2012–2017

Генерация страницы: 0.0001 сек
SQL-запросов: 0